Biber Herrmann: Konzert im Schloss Schwarzenberg am 7. Oktober

Am Freitag, den 7. Oktober 2011, spielt und singt Biber Herrmann im Schloss Schwarzenberg, 20 Uhr im Gewölbekeller.

Was: „Love & Good Reasons Tour“, Folk & Blues
Eintritt: 10 Euro

Website Biber Herrmann: www.biber-herrmann.de